SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TECHNO-SERVICE S.A.
ul. Siedlicka 6
80-222 Gdańsk

Tel. (48 58) 341 98 02
E-mail: sekretariat@technoservice.com.pl

Dane rejestrowe:

NIP:

REGON:

KRS:

Kapitał zakładowy:

Kapitał wpłacony:

584-030-42-88

190543954

0000054168 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

584.659,20 PLN

584.659,20 PLN